Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XLIII/332/2014 z dnia 02 października 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIX/239/2013 z dnia 02 sierpnia 2013r.  w sprawie: inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.