Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XLIII/333/2014 z dnia 02 października 2014r. w sprawie: uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie.