Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XLIV/337/2014 z dnia 05 listopada 2014r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.