Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XLIV/340/2014 z dnia 05 listopada 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/133/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ćmielów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.