Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grójec

OBWIESZCZENIE                                                                                                                                                       

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektuII zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grójec

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXVI/285/2014 z dnia 06 marca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grójec,zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grójec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Granice obszaru objętego projektem określa załączniki graficzne 1, 2, 3 do niniejszego obwieszczenia.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 20 lutego 2015 r. do 13 marca 2015 r.w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniamiodbędzie się w dniu 26 lutego 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ćmielówo godz. 1400.

Zgodnie z art. 17 ust. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu.

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Ćmielów lub drogą pocztową na adres Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów, w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2015 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowiskonależy składać do Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2015 r.,w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@cmielow.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Burmistrz Ćmielowa.

 

obrazek

obrazek

 

obrazek


Załączniki

Rysunek1 (387.4kB) Zapisz dokument  
Rysunek2 (210.9kB) Zapisz dokument  
Rysunek3 (469.6kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Jakub Wojtkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jakub Wojtkiewicz
Data wprowadzenia:2015-02-09 09:10:39
Opublikował:Jakub Wojtkiewicz
Data publikacji:2015-02-09 09:15:55
Ostatnia zmiana:2015-02-10 09:01:30
Ilość wyświetleń:1761

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij