Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr IV/22/2015 z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.