Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr V/28/2015 z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Stokui Stare, gmina Ćmielów.