Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr V/31/2015 z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie: współpracy w partnerstwie, w tym z innymi gminami w realizacji Projektu pn.: "WSPÓLNA SPRAWA" w 2015 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.