Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr V/32/2015 z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie: inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.