Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr V/33/2015 z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie: inkasa  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.