Decyzja Nr 2/15 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej