Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie ogłasza publiczny, nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę dwóch stanowisk przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej.

Stanowiska:

- Nr 1 – pow. 400m2

- Nr 2 – pow. 300m2

są częścią działki nr 97 o pow. całkowitej 8,079 ha na której zlokalizowany jest zbiornik wodny „Topiałki" uregulowanej w KW Nr 14708 prowadzonej przez WKW Sądu Rejonowego w Opatowie

Teren uzbrojony jest w energię elektryczną i wodę.

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 1000,00 zł netto rocznie.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015r.. o godzinie 10 00 w pokoju nr 4 Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul.Ostrowiecka 40.

Warunkiem przystapienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 100,00 zł do dnia 23 czerwca 2015r. oraz zapoznanie się z warunkami umowy dzierżawy.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałe wadia podlegają zwrotowi bezpośrednio po przetargu.

 

Dodatkowych informacji udziela Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie pok. nr 4 – tel. ( 015 ) 861 – 20 – 18 wewn. 15