Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VI/34/2015 z dnia 19 marca 2015r. w sprawie: likwidacji Oddziału Zamiejscowego w Piaskach Brzóstowskich Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie.