Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VI/35/2015 z dnia 19 marca 2015r. w sprawie: określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Ćmielów jest organem prowadzącym.