Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VI/36/2015 z dnia 19 marca 2015r. w sprawie: ustalenia tytułu HONOROWY OBYWATEL MIASTA ĆMIELÓW.