Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VI/45/2015 z dnia 19 marca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/133/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ćmielów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.