Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VII/51/2015 z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Ćmielowa".