Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VII/52/2015 z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/62/2007 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 maja 2007r. w sprawie sieci oraz granic obwodów publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Ćmielów.