Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VII/53/2015 z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie: określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.