Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr IX/54/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ćmielów na lata 2015-2020.