Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr X/62/2015 z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie: powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.