Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XI/66/2015 z dnia 01 lipca 2015r. w sprawie: wyrażenia woli kontynuacji członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg".