Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XII/67/2015 z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.