Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XII/68/2015 z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie: zaliczania dróg na terenie gminy Ćmielów do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.