Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XII/69/2015 z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Ćmielów na okres od dnia 01.09.2015 do dnia 21.08.2016r