PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE
O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

 

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

3/C/2015

2

Rodzaj dokumentu

Projekt

3

Temat dokumentu

regulacja działań  Gminy w zakresie rozwoju miejscowości Wola Grójecka

4

Nazwa dokumentu

Projekt Planu Rozwoju Miejscowości Wola Grójecka

5

Zakres przedmiotowy dokumentu — opis dokumentu

Reguluje działa  Gminy w zakresie rozwoju miejscowości Wola Grójecka

6

Obszar, którego dokument dotyczy,

zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miejscowość Wola Grójecka

7

Znak sprawy

OŚ.602.2.2015

8

Dokument wytworzył

Burmistrz Ćmielowa

9

Data dokumentu

11.2015r.

10

Dokument zatwierdził

 

 

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, ul.Ostrowiecka 40,27-440 Ćmielów,pok.nr.1,tel. 15/8612018

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

http://bip.cmielow.pl/?a=5433

 

 14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

 

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

brak

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi