Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIII/72/2015 z dnia 17 września 2015r. w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opatowie.