Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIII/73/2015 z dnia 17 września 2015r. w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu.