Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIII/77/2015 z dnia 17 września 2015r. w sprawie: zaliczenia dróg na terenie gminy Ćmielów do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.