Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIV/78/2015 z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.