Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIV/79/2015 z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.