Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIV/82/2015 z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.