Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIV/83/2015 z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie: opłaty targowej.