Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIV/84/2015 z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie: przyjęcia ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY ĆMIELÓW z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.