Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIV/86/2015 z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie: współdziałania w partnerstwie, w tym z innymi gminami, w realizacji Projektu w latach 2016-2018 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.