Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XVI/95/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których Gmina Ćmielów jest organem prowadzącym.