Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XVI/96/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i  niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Ćmielów przez inne niż Gmina Ćmielów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.