Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XVI/105/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie diet dla sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych.