Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIX/184/2005 z dnia 28.11.2005r. w sprawie: wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2006.