Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIX/185/2005 z dnia 28.11.2005r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006r.