Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIX/186/2005 z dnia 28.11.2005r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru oraz termin płatności i zwolnień na 2006r.