Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIX/187/2005 z dnia 28.11.2005r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.