Symbol:
G.6823

Wydział:
inspektor d/s planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami

Podstawa prawna:
Art. 30, ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 141, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).


Opłaty:
Nie pobiera się.


Termin odpowiedzi:
Uzależniony jest od podjęcia uchwały przez Radę Miejską.


Jednostka odpowiadająca:
inspektor d/s planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.


Uwagi:
Wykupy pod inwestycje różne realizowane są na podstawie wcześniej zaplanowanych inwestycji, w związku z tym kierowane są pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał w sprawie wykupu nieruchomości gruntowych pod zaplanowaną inwestycję. Procedura wykupu gruntu pod inne inwestycje kończy się zawarciem umowy notarialnej w kancelarii notarialnej oraz wypłatą odszkodowania właścicielowi nieruchomości.

Dokumenty