Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIX/189/2005 z dnia 28.11.2005r. w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie bankowej obsługi budżetu Miasta i Gminy w Ćmielowie i samorządowych jednostek organizacyjnych.