Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIX/191/2005 z dnia 28.11.2005r. w sprawie: określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży, na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.