Protokół pokontrolny z przeprowadzonej kontroli archiwum zakładowego UMiG Ćmielów z dnia 24.04.2003r.