Uchwala Rady Miejskiej w Cmielowie Nr XIX/116/2016 z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIII/333/2014 z dnia 02 października 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie.