Uchwala Rady Miejskiej w Cmielowie Nr XXI/122/2016 z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Nalazka w Ćmielowie.