Uchwala Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXI/123/2016 z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy w Ćmielowie w 2016r.