Uchwala Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXI/131/2016 z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XIV/83/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie: opłaty targowej